Erdős Pál Gólyavári előadása 1993

Description of video

Date: 3/30/93
Speaker :Erdős Pál

Erdőst 80. születésnapja alkalmából 1993-ban az ELTE díszdoktorrá avatta, és ennek kapcsán kérte fel, hogy "A matematika aktuális problémái" címmel tartson általános érdeklődőknek (tehát nem csak matematikusoknak) szóló előadást az Eötvös-napon a (zsúfolásig megtelt, akkor még kb. 500 személyes) Gólyavárban.

Downloads