Hullahopf + Utazás a dimenziók között - milyen térben él egy kvantumbit?

Description of video

Date: 9/30/22
Speaker :Pintér Gergő

Keywords

    A kétállapotú kvantumrendszerek, mint például az anyagot alkotó részecskék spinje, a kvantumszámítógépek számítási alapegységei. Mindeközben izgalmas, a hétköznapi szemléletünkkel felfoghatatlan jelenségeket produkálnak: egyszerre vannak igen és nem állapotban és több részecske spinje összefonódhat egymással. A dalunk e jelenségeket a részecskék megszemélyesítésén keresztül hétköznapi életünk, érzelmi világunk kontextusába emeli. A refrénben szereplő Hopf-fibrálás a kvantumbit matematikai modelljére utal, mely egyúttal a szuperpozíció vizualizációjára is alkalmas.

    Downloads