Imolay András, Kocsis Anett, Schweitzer Ádám: Kneser gráfok XOR szorzatának klikkszáma

Description of video

Date: 4/22/21
Speaker :Imolay András

Keywords

    A következő Katona O. H. Gyulától származó problémát vizsgáltuk: Legyenek k és N fix pozitív egészek. Adott két diszjunkt n elemű halmaz, A és B.  Egy S halmazcsaládot az AB alaphalmazon félmetszőnek nevezünk, ha bármely SS pontosan k helyen metszi az A és a B halmazt is, és bármely két különböző S,TS esetén S és T pontosan az egyik oldalon metszenek, azaz ST nem üres és vagy A vagy B-nek részhalmaza.  f(k,N)-nel jelöljük a legnagyobb félmetsző halmazcsalád méretét. Erre akarunk mindél jobb alsó és felső becsléseket adni.

    Vegyük észre, hogy a feladat azzal ekvivalens, hogy mekkora két KG(N,k) Kneser-gráf XOR szorzatának a klikkszáma. Megvizsgáltuk más gráfszorzatokra is ezt a kérdést, de nem adott érdekes eredményt, így inkább az eredeti problémára fókuszálunk az előadás során.

    Pontosan kiszámoljuk az f(2,N) értékét nagy N értékek esetén, illetve bebizonyítjuk, hogy ha k fix akkor f(k,N)

    Downloads