Pach János MTA székfoglaló előadása

Description of video

Date: 3/22/23
Speaker :Pach János

Keywords

  Az adatbányászatban, a mesterséges intelligenciában, a statisztikában és másutt gyakran ütközünk abba a problémába, hogy a változók számának növekedésével a vizsgálandó esetek száma exponenciálisan vagy még gyorsabban nő, és a probléma kezelhetetlenné válik. Ezt a jelenséget hívják „kombinatorikus robbanásnak” vagy a „magas dimenziók átkának”. Az előadásban olyan közismerten nehéz kombinatorikai problémákkal foglalkozunk, melyek részben vagy teljes egészében megoldhatóak, ha a szóbanforgó gráfok vagy hipergráfok megfelelően definiált algebrai, geometriai vagy halmazelméleti bonyolultságát, „dimenzióját” korlátozzuk.

  0:00 | Intro

  0:21 | Köszöntő és méltatás: Laczkovich Miklós, az MTA Matematikai Tudományok osztályának elnöke

  6:10 | Pach János székfoglaló előadása "A teve és a ló: alacsony dimenziós kombinatorika" címmel

  58:04 | Oklevélátadás

  Downloads